Adolfa Goldbergera 10
032/460 388
032/460 387
srednjamjesovita@gmail.com
🥇🥇🥇Ilhana Huseljić, evropska prvakinja u karateu! Učenica prvog razreda JU Mješovite srednje škole Zenica, smjer #ugostiteljski tehničar,osvojila je zlatnu medalju na evropskom takmičenju u Mađarskoj. Čestitamo Ilhani, roditeljima i naravno, Karate klubu Rei i njenim trenerima E.Ðuliću, D.Brdareviću. Želimo Ilhani mnogo uspjeha i zlata u njenom već zlatnom životu!

Zahvaljujući donaciji BH Telecoma realizovan je projekat "Pametna tabla" koji će omogućiti kvalitetnije izvođenje nastavnih časova, stručnih predavanja i na taj način će unaprijediti rad škole.

Hvala #Bhtelecom❤️

Na osnovu člana 28. Zakona o srednjoj školi („Službene novine Ze-do kantona“ broj: 9/17.), člana 24. Zakona o obrazovanju odraslih („Službene novine Ze-do kantona“ broj: 5/14.), Pravila JU Mješovite srednje škole Zenica, Odluke Školskog odbora, broj: 2119-2/2022 od 30.11.2022. godine i Rješenja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona o ispunjavanju uslova za reverifikaciju uslova rada i programa, broj: 10-38-5753-14-01/17. od 16.06.2017. godine, JU Mješovita srednja škola Zenica raspisuje:

 

K O N K U R S

za upis polaznika programa obrazovanja odraslih u školskoj

2022/2023. godini

 

 

I     Opći i posebni uslovi za upis

U programe srednjoškolskog obrazovanja polaznika programa obrazovanja odraslih može se upisati lice starije od 18 godina, koje ima psihofizičke uslove za savladavanje obrazovnog programa, završenu najmanje osnovnu školu za programe za sticanje srednje stučne spreme, odnosno prethodno završenu srednju stručnu spremu za programe prekvalifikacije, a da pri tome nema status redovnog učenika ili studenta.

 

II    Broj slobodnih mjesta za upis i programi

Trogodišnji programi za sticanje srednje stručne spreme i programi prekvalifikacije za stručno zvanje:

 

Četverogodišnji programi za sticanje srednje stručne spreme i programi prekvalifikacije za zanimanja:

 

III     Način izvođenja programa, trajanje i uslovi za njegovo završavanje

Programi obrazovanja polaznika programa obrazovanja odraslih izvode se: konsultativno-instruktivnom nastavom, nastavom na daljinu, te na drugi primjeren način.

 

 

IV     Naziv javne isprave koja se izdaje i zvanje/zanimanje koje se stiče po završetku programa

Po završetku trogodišnjeg programa za sticanje srednje stručne spreme i programa prekvalifikacije za stručna zvanja, stiče se diploma o završenoj srednjoj školi za stručno zvanje:

 

Po završetku četverogodišnjeg programa za sticanje srednje stručne spreme i programa prekvalifikacije za stručna zanimanja, stiče se diploma o završenoj srednjoj školi za zanimanje:

 

V      Visina troškova školarine

Polaznici obrazovanja odraslih snose troškove školovanja u skladu sa važećim cjenovnikom.

 

VI     Potrebna dokumentacija

 

Polaznici programa obrazovanja odraslih prilikom upisa trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

Za svjedodžbe stečene u inostranstvu  dokaz nadležnog Ministarstva o nostrifikaciji.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Kompletirana dokumentacija se predaje radnim danom od 11:00 do 13:00 sati u prostorijama škole - kod pomoćnika direktora škole, na adresi dr. Adolfa Goldbergera 10, Zenica.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 032/460-385; faxa: 032/460-387, putem e-maila: srednjamjesovita@gmail.com ili lično u prostorijama škole na adresi dr. Adolfa Goldbergera 10, Zenica.

 

                                                                                                             Direktorica škole

                                                                                                         Amela Mujaković, prof.

ŠKOLSKA 2022/2023.GODINA

TERMINI ODRŽAVANJA INFORMACIJA

Red.br. Razred Razrednik Dan Vrijeme
1. I1 Meliha Švraka-Mutapčić utorak 1700
2. I2 Amra Kamber srijeda 1520
3. I3 Edin Omerdić srijeda 940
4. I4 Nermina Lopo-Ažderović četvrtak 1230
5. I5 Alma Dizdar ponedjeljak 1330
6. II1 Edita Ćatović srijeda 1610
7. II2 Edmir Pirić srijeda 1505
8. II3 Danijela Pećanac-Damjanović ponedjeljak 1700
9. II4 Nevresa Čolaković ponedjeljak 1100
10. II5 Lejla Mehinagić utorak 1240
11. III1 Edin Begić srijeda 1415
12. III2 Amir Kandić četvrtak 1240
13. III3 Milan Ščekić petak 1330
14. III4 Gordana Dilaver srijeda 1010
15. III5 Haris Palalić

ponedjeljak

srijeda

1145

1745

16. IV1 Medina Alispahić četvrtak 1330
17. IV2 Adis Sokolović ponedjeljak 1505
18. IV3 Enisa Bajramović srijeda 1240

DIREKTOR:

Amela Mujaković, prof

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ZENICA
DR. ADOLFA GOLDBERGERA 10
Tel: 032/460-388; 460-386; faks:032/460-387
e-mail: pprehrambena@yahoo.com

 

Djelovodni broj: 1437-2/2022
Zenica, 25.8.2022.

 

Na osnovu člana 28. Zakona o srednjoj školi („Službene novine Ze-do kantona“ 9/17.), člana
24. Zakona o obrazovanju odraslih („Službene novine Ze-do kantona“ 5/14.), Pravila JU Mješovite srednje škole Zenica, Odluke Školskog odbora, broj: 1436-2/2022. od 25.8.2022. godine i Rješenja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona oispunjavanju uslova za reverifikaciju uslova rada i programa, broj: 10-38-5753-14-01/17. od
16.06.2017. godine, JU Mješovita srednja škola Zenica raspisuje:

 

K O N K U R S
za upis polaznika programa obrazovanja odraslih u školskoj
2022/2023. godini

 

I Opći i posebni uslovi za upis
U programe srednjoškolskog obrazovanja polaznika programa obrazovanja odraslih može se
upisati lice starije od 18 godina, koje ima psihofizičke uslove za savladavanje obrazovnog
programa, završenu najmanje osnovnu školu za programe za sticanje srednje stučne spreme,
odnosno prethodno završenu srednju stručnu spremu za programe prekvalifikacije, a da pri
tome nema status redovnog učenika ili studenta.

 

II Broj slobodnih mjesta za upis i programi
Trogodišnji programi za sticanje srednje stručne spreme i programi prekvalifikacije za
stručno zvanje:
- Kuhar 20 polaznika
Četverogodišnji programi za sticanje srednje stručne spreme i programi prekvalifikacije za
zanimanja:
- Prehrambeni tehničar 20 polaznika
- Poljoprivredni tehničar 20 polaznika
- Poslovno-pravni tehničar 20 polaznika
III Način izvođenja programa, trajanje i uslovi za njegovo završavanje
Programi obrazovanja polaznika programa obrazovanja odraslih izvode se: konsultativno-
instruktivnom nastavom, nastavom na daljinu, te na drugi primjeren način.

 

IV Naziv javne isprave koja se izdaje i zvanje/zanimanje koje se stiče po završetku programa
Po završetku trogodišnjeg programa za sticanje srednje stručne spreme i programa prekvalifikacije za stručna zvanja, stiče se diploma o završenoj srednjoj školi za stručno zvanje:
- Kuhar
Po završetku četverogodišnjeg programa za sticanje srednje stručne spreme i programa prekvalifikacije za stručna zanimanja, stiče se diploma o završenoj srednjoj školi za zanimanje:
- Prehrambeni tehničar
- Poljoprivredni tehničar
- Poslovno-pravni tehničar

 

V Visina troškova školarine
Polaznici obrazovanja odraslih snose troškove školovanja u skladu sa važećim cjenovnikom.

 

VI Potrebna dokumentacija
Polaznici programa obrazovanja odraslih prilikom upisa trebaju dostaviti sljedeću
dokumentaciju:
- Zahtjev za upis (preuzima se u školi)
- Izvod iz Matične knjige rođenih
- CIPS - potvrda o prebivalištu
- Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (original ili ovjerena kopija) - za polaznike
koji nemaju završenu srednju školu
- Svjedodžbe o završenim razredima (original ili ovjerene kopije) - za polaznike koji žele vršiti prekvalifikaciju
Za svjedodžbe stečene u inostranstvu dokaz nadležnog Ministarstva o nostrifikaciji.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Kompletirana dokumentacija se predaje radnim danom od 11:00 do 13:00 sati u prostorijama škole - kod pomoćnika direktora škole, na adresi dr. Adolfa Goldbergera 10, Zenica.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 032/460-385; faxa: 032/460-387, putem e-maila: srednjamjesovita@gmail.com ili lično u prostorijama škole na adresi dr.
Adolfa Goldbergera br. 10, Zenica.

 

Direktorica škole:
Amela Mujaković, prof.

Djelovodni broj: 1126-2/2022
Zenica, 25.7. 2022. godine

Na osnovu Odluke Školskog odbora, broj: 1125-2/2022 od 25.7. 2022. godine i Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, broj:10-30-10604-069-1/22 od 15.7.2022. godine, raspisuje se:

Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2022/2023. godini, kako slijedi:
I
1. Bosanski jezik i književnost - 6 časova nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2023. godine;
2. Turski jezik - 6 časova nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2023. godine;
3. Sociologija - 2 časa nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2023. godine;
4. Pravoslavna vjeronauka - 2 časa nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2023. godine;
5. Katolički vjeronauk - 2 časa nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2023. godine;
6. Fizika - 6 časova nastave sedmično, na određeno radno vrijeme;
7. Turistička geografija - 2 časa nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2023. godine;
8. Geodezija - 2 časa nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2023. godine;
9. Lovstvo - 2 časa nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2023. godine;
10. Ishrana biljaka – izborni predmet - 2 časa nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2023. godine;
11. Praktična nastava za veterinarske tehničare - 14 časova nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2023. godine;
12. Praktična nastava za poslovno - pravne tehničare - Poslovna informatika - 6 časova nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2023. godine;
13. Praktična nastava za kuhare - 24 časa nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2023. godine;
14. Praktična nastava za kuhare - 24 časa nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2023. godine;
15. Praktična nastava za poslastičare - 24 časa nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2023. godine;
16. Praktična nastava za trgovce - 6 časova nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2023. godine;
17. Pedagog škole - puna radna norma - na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa funkcije, a najkasnije do 15.8.2023. godine
II
Uz obaveznu pisanu prijavu sa biografijom, potpisanu od strane kandidata, kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Nastavnim planom i programom za određene predmete i Zakonom o srednjoj školi Ze-do kantona.
Kandidati su dužni dostaviti original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:
1. Diploma o stručnoj spremi
2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
3. Izvod iz Matične knjige rođenih
4. Ljekarsko uvjerenje (po izvršenom prijemu)
5. Potvrda/uvjerenje o položenom dopunskom psihološko-pedagoškom i metodičkom obrazovanju (za nenastavne fakultete), za izvođenje stručno-teorijskih predmeta i praktične nastave i za izvođenje praktične nastave za kandidate V stepen stručne spreme, specijaliste i kandidate sa majstorskim ispitom
6. Potvrdu o najmanje 5 godina odgovarajućeg radnog iskustva u struci za izvođenje praktične nastave, za kandidate V stepena stručne spreme, specijaliste i kandidate sa majstorskim ispitom.
III
Kako bi mogli ostvariti pravo na prioritet kod izbora za popunu upražnjenih radnih mjesta i pravo na bodovanje, kandidati trebaju dostaviti i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Ze-do kantona, broj: 10-34-7779/22. od 16.5.2022. godine (“Službene novine Ze-do kantona”, broj: 10/22).
IV
Prijem i bodovanje kandidata će se vršiti u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Ze-do kantona, broj: 10-34-7779/22. od 16.5.2022. godine (“Službene novine Ze-do kantona”, broj: 10/22).

V
Nastava za sve navedene pozicije se realizuje na osnovu modularnog nastavnog plana i programa. Izbor kandidata izvršit će se u skladu sa profilima i stručnom spremom nastavnika određenim u NPP-u.
VI
NAPOMENA: Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji ispunjavaju uslove propisane NPP-om, prijem će se vršiti u skladu sa Uputstvom o angažovanju nestručnih nastavnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave Ministastva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona u školskoj 2022/2023. godini, broj: 10-34-7482/21. od 1.6.2022. godine.
Kandidati koji ne ispunjavaju uslove propisane stručne spreme, dužni su priložiti Uvjerenje fakulteta o godini studija i uvjerenje o položenim ispitima.

VII
Prijave se dostavljaju isključivo poštom, na adresu škole: JU Mješovita srednja škola Zenica, ul. dr. Adolfa Goldbergera 10 (sa naznakom „Prijava na konkurs”, imenom kandidata i pozicijom na koju konkuriše, kontakt telefonom i e-mail adresom kandidata).

VIII
Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.
O rezultatima konkursa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
Po završenoj konkursnoj proceduri kandidati mogu izuzeti svoju dokumentaciju u roku od 30 dana u prostorijama škole.

Direktorica škole
Amela Mujaković, prof.

Na osnovu Odluke Školskog odbora, broj: 2076-2/2021 od 27.12.2021. godine i Saglasnosti  Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, broj: 10-30-9254-069-3/21 od 23.12.2021. godine, raspisuje se:

Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2021/2022. godini

I

 1. Pravoslavna vjeronauka - 2 časa nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2022. godine;
 2. Privredna matematika - 2 časa nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja,  a najkasnije do 15.8.2022. godine;
 3. Menadžment - 2 časa nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja,  a najkasnije do 15.8.2022. godine;
 4. Ekonomija - 2 časa nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja,  a najkasnije do 15.8.2022. godine;
 5. Ekonomika i menadžment - 2 časa nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja,  a najkasnije do 15.8.2022. godine;
 6. Praktična nastava za poslovno - pravne tehničare (ekonomski dio) - 14 časova nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja,  a najkasnije do 15.8.2022. godine;
 7. Praktična nastava za poslovno - pravne tehničare (informatički dio) - 10 časova nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2022. godine;
 8. Praktična nastava za poslastičare - 24 časa nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2022. godine.

II

Uz obaveznu pisanu prijavu sa biografijom, kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Nastavnim planom i programom za određene predmete i Zakonom o srednjoj školi Ze-do kantona.

Kandidati su dužni dostaviti original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

 1. Diploma o stručnoj spremi
 2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 3. Izvod iz Matične knjige rođenih
 4. Ljekarsko uvjerenje (po izvršenom prijemu)
 5. Potvrda/uvjerenje o položenom dopunskom psihološko-pedagoškom i metodičkom obrazovanju (za nenastavne fakultete), za izvođenje stručno-teorijskih predmeta i praktične nastave i za izvođenje praktične nastave za kandidate V stepen stručne spreme, specijaliste i kandidate sa majstorskim ispitom

 III

Nastava za sve navedene pozicije se realizuje na osnovu modularnog nastavnog plana i programa.

Izbor kandidata izvršiće se u skladu sa profilima i stručnom spremom nastavnika određenim u NPP-u.

IV

Prijem i bodovanje kandidata će se vršiti u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Ze-do kantona, broj: 10-34-432/18. od 09.01.2018. godine (“Službene novine Ze-do kantona” broj: 1/18).

V

Kako bi mogli ostvariti pravo na prioritet kod izbora za popunu upražnjenih radnih mjesta kao i pravo na bodovanje, kandidati trebaju dostaviti dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Ze-do kantona, broj: 10-34-432/18. od 09.01.2018. godine (“Službene novine Ze-do kantona” broj: 1/18).

VI

NAPOMENA: Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji ispunjavaju uslove propisane NPP-om, prijem će se vršiti u skladu sa Uputstvom o angažovanju nestručnih nastavnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave Ministastva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona u školskoj 2021/2022. godini, broj: 10-34-7752/21. od 1.6.2021. godine.

Kandidati koji ne ispunjavaju uslove propisane stručne spreme, dužni su priložiti Uvjerenje fakulteta o godini studija i uvjerenje o položenim ispitima.

VII

Prijave se dostavljaju isključivo poštom, na adresu škole: JU Mješovita srednja škola  Zenica, ul. dr. Adolfa Goldbergera 10 (sa naznakom „Prijava na konkurs” pozicijom na koju se konkuriše i kontakt telefonom).

VIII

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

O rezultatima konkursa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Po završenoj konkursnoj proceduri kandidati mogu izuzeti svoju dokumentaciju u prostorijama škole u roku 30 dana od dana okončanja procedure izbora kandidata i pravosnažnosti Odluka o prijemu.

 

Direktorica škole

Amela Mujaković, prof.

Naša škola u periodu od maja do decembra 2021.realizovala je projekat Servisnog učenja čiji je organizator MIOS Tuzla, a koji je podržan od strane Pedagoškog zavoda Zenica.
Projekat je uključivao seminar za nastavno osoblje i menadžment škole.
Nosioci projekta Servisnog učenja su prof. Elvedina Kubat, prof.Meliha Švraka Mutapčić i prof.Amra Kamber.
Realizatori projekta su nastavnici praktične nastave Damir Alispahić, Gordana Dilaver, Lejla Mehinagić, Alma Dizdar , Hasija Bureković uz angažman učenika smjerova kuhar, ugostiteljski tehničar i poslastičar . Koordinator projekta je pedagogica Nalić Merisa.
Projektna sredstva su usmjerena na pripremanje obroka za korisnike RO Merhameta Zenica.
Vrijedni učenici pod mentorstvom nastavnika praktične nastave kroz praktičnu nastavu pripremili su obroke za 320 korisnika RO Merhameta Zenica, koji su podijeljeni 15.12.2021. godine.
Menadžment škole upućuje iskrene čestitke svim učesnicima projekta, posebno našim učenicima jer su dali svoj doprinos u realizaciji ovog humanog projekta .
"Čovjek postaje velikan shodno stepenu na kojem radi za dobrobit drugih ljudi" Mahatma Gandi.

 

Na osnovu člana 28. Zakona o srednjoj školi („Službene novine Ze-do kantona“ 9/17.), člana 24. Zakona o obrazovanju odraslih („Službene novine Ze-do kantona“ 5/14.), Pravila JU Mješovite srednje škole Zenica, Odluke Školskog odbora, broj: 1956-2/2020. od 18.9.2020. godine i Rješenja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona o ispunjavanju uslova za reverifikaciju uslova rada i programa, broj: 10-38-5753-14-01/17. od 16.06.2017. godine, JU Mješovita srednja škola Zenica raspisuje

K O N K U R S

za upis polaznika programa obrazovanja odraslih u školskoj

2021/2022. godini

 I     Opći i posebni uslovi za upis

U programe srednjoškolskog obrazovanja polaznika programa obrazovanja odraslih može se upisati lice starije od 18 godina, koje ima psihofizičke uslove za savladavanje obrazovnog programa, završenu najmanje osnovnu školu za programe za sticanje srednje stučne spreme, odnosno prethodno završenu srednju stručnu spremu za programe prekvalifikacije, a da pri tome nema status redovnog učenika ili studenta.

II    Broj slobodnih mjesta za upis i programi

Trogodišnji programi za sticanje srednje stručne spreme i programi prekvalifikacije za stručno zvanje:

Četverogodišnji programi za sticanje srednje stručne spreme i programi prekvalifikacije za zanimanja:

 III     Način izvođenja programa, trajanje i uslovi za njegovo završavanje

Programi obrazovanja polaznika programa obrazovanja odraslih izvode se: konsultativno-instruktivnom nastavom, nastavom na daljinu, te na drugi primjeren način.

IV     Naziv javne isprave koja se izdaje i zvanje/zanimanje koje se stiče po završetku programa

Po završetku trogodišnjeg programa za sticanje srednje stručne spreme i programa prekvalifikacije za stručna zvanja, stiče se diploma o završenoj srednjoj školi za stručno zvanje:

 Po završetku četverogodišnjeg programa za sticanje srednje stručne spreme i programa prekvalifikacije za stručna zanimanja, stiče se diploma o završenoj srednjoj školi za zanimanje:

V      Visina troškova školarine

Polaznici obrazovanja odraslih snose troškove školovanja u skladu sa važećim cjenovnikom.

VI     Potrebna dokumentacija

 Polaznici programa obrazovanja odraslih prilikom upisa trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Za svjedodžbe stečene u inostranstvu  dokaz nadležnog Ministarstva o nostrifikaciji.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Kompletirana dokumentacija se predaje radnim danom od 11:00 do 13:00 sati u prostorijama škole - kod pomoćnika direktora škole, na adresi dr. Adolfa Goldbergera 10, Zenica.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 032/460-385; faxa: 032/460-387, putem e-maila: srednjamjesovita@gmail.com ili lično u prostorijama škole na adresi dr. Adolfa Goldbergera br. 10, Zenica.

                                                                                                             Direktorica škole

                                                                                                         Amela Mujaković, prof.

Dana, 13.11.2021.godine realizovana je prva faza pošumljavanja terena. Na lokalitetu Gornja Zenica, odjel br.15. "Stranjanska rijeka" na površini od oko 0,8 ha posadjeno je 1600 sadnica smrče i gorskog javora. Učestvovali su učenici, nastavnici, članovi udruženja Vedro sa zaposlenicima PJ Sumarija Zenica.
Druga faza je realizovana 19.11.2021. godine. U školskom dvorištu posadjene su 25 sadnice smrče. #šumarski tehničar #ekološki tehničar#
"Onaj ko sadi drvo,voli ne samo sebe nego i druge." (Engleska poslovica)
Pogledajte galeriju fotografija:
Brzi kontakt
Adolfa Goldbergera 10
032/460 388
032/460 387
msszenica.edu.ba
Copyrights © 2023. JU Mješovita srednja škola Zenica