Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2022/2023. godini

Djelovodni broj: 1126-2/2022 Zenica, 25.7. 2022. godine Na osnovu Odluke Školskog odbora, broj: 1125-2/2022 od 25.7. 2022. godine i Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, broj:10-30-10604-069-1/22 od 15.7.2022. godine, raspisuje se: Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2022/2023. godini, kako slijedi: I 1. Bosanski jezik i književnost – 6 […]

Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2021/2022. godini

Na osnovu Odluke Školskog odbora, broj: 2076-2/2021 od 27.12.2021. godine i Saglasnosti  Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, broj: 10-30-9254-069-3/21 od 23.12.2021. godine, raspisuje se: Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2021/2022. godini I Pravoslavna vjeronauka – 2 časa nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2022. godine; […]

Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2021/2022. godini

Na osnovu Odluke Školskog odbora, broj: 1666-2/2021 od 30.9.2021. godine i Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, broj:  10-30-9254-069-2/21  od  27.9.2021. godine, raspisuje se: Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2021/2022. godini I Engleski jezik – 19 časova nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, […]

Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2021/2022. godini

Djelovodni broj: 1020-2/2021 Zenica, 2.8.2021. godine Na osnovu Odluke Školskog odbora, broj: 973-2/2021 od 9.7.2021. godine i Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, broj: 10-30-9254-069-1/21 od  13.7.2021. godine, raspisuje se: a)      Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2021/2022. godini I Bosanski jezik i književnost – 6 časova nastave sedmično, […]

KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2020/2021. godinu

Na osnovu Odluke Školskog odbora, broj: 2576-2/2020 od 22.12.2020. godine i Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, broj: 10-30-354-069-5/20 od  25.12.2020. godine, raspisuje se:   K O N K U R S za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2020/2021. godinu I Njemački jezik i književnost, 8 časova nastave sedmično, na […]

Popuna upražnjenih radnih mjesta za školsku 2020/2021. godinu

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ZENICA dr. ADOLFA GOLDBERGERA 10 e-mail: pprehrambena@yahoo.com tel: 032/460-388; 460-386: faks: 032/460-387   Djelovodni broj: 2170-2/2020 Zenica, 9.10.2020. godine   Na osnovu Odluke Školskog odbora, broj: 2048-2/2020 od 29.9.2020. godine i Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, broj: […]