Adolfa Goldbergera 10
032/460 388
032/460 387
srednjamjesovita@gmail.com

Pravilnici, uputstva, instrukcije...

  1. Pravilnik o praćenju i vrednovanju rada i sticanju zvanja nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u osnovnim i srednjim školama („Službene novine ZDK“, broj: 13/2008);
  2. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije i evidencije u srednjoj školi i domu učenika („Službene novine ZDK“, broj: 5/2019);
  3. Pravilnik o polaganju dopunskog, razrednog i popravnog ispita u srednjoj školi („Službene novine ZDK“, broj: 11/1997);
  4. Pravilnik o polaganju stručnog ispita i kontinuiranom stručnom usavršavanju nastavnika, stručnih saradnika i saradnika osnovnih i srednjih škola i odgajatelja u domovima učenika („Službene novine ZDK“, broj: 3/2020);
  5. Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja mature u srednjoj školi po modularnom nastavnom planu i programu („Službene novine ZDK“, broj: 9/2020);
  6. Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkom domu na području Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine ZDK“, broj: 3/2020);
  7. Izmjene i dopune pedagoških standarda za srednju školu („Službene novine ZDK“, broj: 11/2013);
  8. Pravilnik o formiranju i radu školskih odbora („Službene novine ZDK“, broj: 2/2008);
  9. Instrukcija o provođenju procedure za ostvarivanje prava na naknadu za slučaj nastanka teške bolesti i/ili invalidnosti;
  10. Kriteriji o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine ZDK“, broj: 1/2018).
Brzi kontakt
Adolfa Goldbergera 10
032/460 388
032/460 387
msszenica.edu.ba
Copyrights © 2024. JU Mješovita srednja škola Zenica