Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2021/2022. godini

Na osnovu Odluke Školskog odbora, broj: 2076-2/2021 od 27.12.2021. godine i Saglasnosti  Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, broj: 10-30-9254-069-3/21 od 23.12.2021. godine, raspisuje se: Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2021/2022. godini I Pravoslavna vjeronauka – 2 časa nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2022. godine; […]