Adolfa Goldbergera 10
032/460 388
032/460 387
srednjamjesovita@gmail.com
06.12.2023.admin

KONKURS za upis polaznika programa obrazovanja odraslih u školskoj 2023/2024. godini

Na osnovu člana 28. Zakona o srednjoj školi („Službene novine Ze-do kantona“ 9/17.), člana 24. Zakona o obrazovanju odraslih („Službene novine Ze-do kantona“ 5/14.), Pravila JU Mješovite srednje škole Zenica, Rješenja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona o ispunjavanju uslova za reverifikaciju uslova rada i programa, broj: 10-38-5753-14-01/17. od 16.06.2017. godine i Odluke Školskog odbora, broj: 2106-2/2023 od 15.11.2023. godine, JU Mješovita srednja škola Zenica raspisuje:

K O N K U R S
za upis polaznika programa obrazovanja odraslih u školskoj
2023/2024. godini
I Opći i posebni uslovi za upis
U programe srednjoškolskog obrazovanja polaznika programa obrazovanja odraslih može se upisati lice starije od 18 godina, a da pri tome nema status redovnog učenika ili studenta.
II Broj slobodnih mjesta za upis i programi
Trogodišnji programi za sticanje srednje stručne spreme i programi prekvalifikacije za stručno zvanje:
- Kuhar - 10 polaznika
Četverogodišnji programi za sticanje srednje stručne spreme i programi prekvalifikacije za zanimanja:
- Prehrambeni tehničar - 10 polaznika
- Poljoprivredni tehničar - 10 polaznika
- Poslovno-pravni tehničar - 10 polaznika
III Naziv javne isprave koja se izdaje i zvanje/zanimanje koje se stiče po završetku programa
Po završetku trogodišnjeg programa za sticanje srednje stručne spreme i programa prekvalifikacije za stručna zvanja, stiče se diploma o završenoj srednjoj školi za stručno zvanje:
- Kuhar
Po završetku četverogodišnjeg programa za sticanje srednje stručne spreme i programa prekvalifikacije za stručna zanimanja, stiče se diploma o završenoj srednjoj školi za zanimanje:
- Prehrambeni tehničar
- Poljoprivredni tehničar
- Poslovno-pravni tehničar
IV Potrebna dokumentacija
Uz zahtjev za upis potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):
- Izvod iz Matične knjige rođenih
- CIPS - potvrda o prebivalištu
- Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (original ili ovjerena kopija) - za polaznike koji nemaju završenu srednju školu
- Svjedodžbe o završenim razredima (original ili ovjerene kopije) - za prekvalifikaciju.
Za svjedodžbe stečene u inostranstvu dokaz nadležnog Ministarstva o nostrifikaciji.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Kompletirana dokumentacija se predaje radnim danom od 11:00 do 13:00 sati u prostorijama škole - kod pomoćnika direktora škole, na adresi dr. Adolfa Goldbergera 10, Zenica.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 032/460-385; faxa:032/460-387,
putem e-maila: srednjamjesovita@gmail.com
ili lično u prostorijama škole na adresi dr. Adolfa Goldbergera br. 10, Zenica.
Direktorica škole
Amela Mujaković, prof.
Brzi kontakt
Adolfa Goldbergera 10
032/460 388
032/460 387
msszenica.edu.ba
Copyrights © 2024. JU Mješovita srednja škola Zenica