Redovni učenici

Za obavljanje poslova veterinarskog tehničara potrebna je dobra tjelesna kondicija, spretnost i brzina, dobro zdravlje i emocionalna stabilnost.
Veterinarski tehničar mora imati zadovoljavajući vid, sluh i osjet dodira.
Poslove veterinarskog tehničara ne može obavljati osoba koja se boji životinja ili ne može gledati krv i ozljede.
Školovanje za zanimanje veterinarskog tehničara traje četiri godine.
Nakon završetka srednje škole veterinarski tehničari mogu nastaviti studij na veterinarskom fakultetu.

Školovanje za poljoprivredne tehničare traje četiri godine.
Poljoprivredni tehničari zapošljavaju se u biljnoj stočarskoj ili kombiniranoj proizvodnji u poljoprivrednim preduzećima, a mogu raditi i na privatnim imanjima.
U poslu mogu napredovati do specijalista za uže proizvodno područje, kao i na rukovodna mjesta (poslovođe i sl).
Uz određene uslove, mogu se i dalje usavršavati na poljoprivrednom fakultetu.

U poslu je potreban dobar vid normalan sluh te osjetljivost na mirise i okuse.
Zbog rada sa namirnicama, važna je preciznost i savjesnost u radu.
Kao organizatori i voditelji pojedinih dijelova proizvodnje, prehrambeni tehničari trebaju imati i određene organizacijske sposobnosti te smisao za komunikaciju i timski rad.
Obrazovanje za prehrambenog tehničara traje četiri godine.
Značajan dio u osposobljavanju za ovo zanimanje čini praktična nastava i stručna praksa.
Zanimanje prehrambenog tehničara je zanimanje s kojim se učenici mogu zaposliti ili nastaviti školovanje na srodnim fakultetima i visokoškolskim ustanovama.

Ugostiteljski tehničari moraju imati odlične organizatorske sposobnosti,moraju biti komunikativni jer su u neprestanom kontaktu s ljudima.
Ugostiteljski tehničari odgovorni su za organiziranje svečanosti, banketa, svadbi, svečanih ručaka, prazničnih svetkovina i ostalih poslova u ugostiteljstvu
Za zvanje ugostiteljski tehničar postoji četvorogodišnji srednjoškolski program.
Dalje školovanje moguće je na odgovarajućem fakultetu.

Iniciranje pravilnijeg gospodarenja otpadom preko kompostiranja i reciklaže
Rad na energijama i alternativnim energijama
Zaštita biljnog i životinjskog svijeta
Promoviranje biološke poljoprivrede i zdrave prehrane
Školovanje traje četiri godine
Dalje školovanje moguće je na odgovarajućem fakultetu.

Šumarski tehničar bavi se uzgojem, zaštitom, uređivanjem i iskorištavanjem šuma. Prikuplja podatke o obilježjimašumskih područja, predlaže načine uzgoja i iskorištavanja šuma, te planira i provodi izvođenje radova na šumskom radilištu.
Nakon završenog četverogodišnjeg školovanja pruža se mogućnost nastavka školovanja na šumarskom fakultetu, na smjerovima: opšti smjer i hotikultura.

Nutricionistički tehničar proučava nutritivne- hranjive vrijednosti hrane, proučava način na koji se hranjive materije koriste u organizmu, proučava veze između ishrane i zdravlja, sastavlja plan ishrane, promoviše zdrave navike u ishrani, pruža savjete o principima pravilne ishrane.
Oni koji žele napredovati u stručnom smislu, u upravno-pravnoj struci, obično nastavljaju školovanje na prehrambenom fakultetu.

Za kuharske poslove traže se tjelesno zdravi i spretni radnici.
Posebno je bitno da imaju zdrav koštano-zglobni i disajni sistem, zdravu kožu, uredan vid te razvijene osjete okusa i mirisa.
Kuhari se za svoj rad osposobljavaju kroz trogodišnji školski program.
Nakon završene prakse kuhari mogu polagati majstorski ispit, a mogu nastaviti školovanje i na višim školama.
Vrlo je velika potražnja za kuharima u turistički razvijenim područjima i u turističkoj sezoni.
Iskusni kuhari, koji uz to imaju položen i majstorski ispit, vrlo su traženi i u pravilu dobro plaćeni.

Školovanje za zanimanje kuhar traje 3 godine.

Poslastičari trebaju imati dobar vid, spretne ruke i prste.
Vrlo je važno da imaju sposobnost razlikovanja boja i normalno razvijena čula opipa, okusa i mirisa, jer im oni omogućuju nadzor kvaliteta proizvoda.
Uspješno obavljanje poslastičarskih poslova zahtijeva samostalnost, odgovornost i pedantnost u radu.
Poslastičari moraju biti čisti i uredni. Budući da proizvode prehrambene proizvode, stalno se moraju podvrgavati ljekarskim pregledima, posebno zbog zaraznih bolesti.

Školovanje za zanimanje poslastičar traje 3 godine.

Rad u specijaliziranim trgovinama zahtijeva detaljno poznavanje svih karakteristika i načina upotrebe robe koja se prodaje. To je posebno važno kad se na tržištu pojavi novi proizvod.
Tada obično proizvođač organizira kurseve ili prezentacije na kojima se prodavači potanko upoznaju s rukovanjem, svojstvima i inovacijama u proizvodu.
Uspješni prodavači mogu napredovati na rukovodeće položaje, npr. na mjesto poslovođe ili šefa prodaje i nabavke.

Školovanje za trgovca – prodavača traje 3 godine.

Trebaju biti snažnije tjelesne građe. Mišićna snaga, ručna spretnost i dobra usklađenost pokreta s vidnim opažanjima bitne su za uspjeh u ovom zanimanju.
Za mesare u prodavaonicama mesa i suhomesnatih proizvoda poželjno je da budu ljubazni, susretljivi i pošteni.
Iako u zanimanju mogu raditi ljudi oba spola, posebno na određenim poslovima u industriji, ipak je ovo zanimanje pogodnije za muškarce. Mesari se zapošljavaju u klaonicama, u industriji za preradu mesa, u zanatskim radionicama te u prodavaonicama mesa i mesnih prerađevina.
Mesari se školuju 3 godine.

Obrazovanje odraslih

Školovanje za poljoprivredne tehničare traje četiri godine.
Poljoprivredni tehničari zapošljavaju se u biljnoj stočarskoj ili kombiniranoj proizvodnji u poljoprivrednim preduzećima, a mogu raditi i na privatnim imanjima.
U poslu mogu napredovati do specijalista za uže proizvodno područje, kao i na rukovodna mjesta (poslovođe i sl).
Uz određene uslove, mogu se i dalje usavršavati na poljoprivrednom fakultetu.

U poslu je potreban dobar vid normalan sluh te osjetljivost na mirise i okuse.
Zbog rada sa namirnicama, važna je preciznost i savjesnost u radu.
Kao organizatori i voditelji pojedinih dijelova proizvodnje, prehrambeni tehničari trebaju imati i određene organizacijske sposobnosti te smisao za komunikaciju i timski rad.
Obrazovanje za prehrambenog tehničara traje četiri godine.
Značajan dio u osposobljavanju za ovo zanimanje čini praktična nastava i stručna praksa.
Zanimanje prehrambenog tehničara je zanimanje s kojim se učenici mogu zaposliti ili nastaviti školovanje na srodnim fakultetima i visokoškolskim ustanovama.

Rad u specijaliziranim trgovinama zahtijeva detaljno poznavanje svih karakteristika i načina upotrebe robe koja se prodaje. To je posebno važno kad se na tržištu pojavi novi proizvod.
Tada obično proizvođač organizira kurseve ili prezentacije na kojima se prodavači potanko upoznaju s rukovanjem, svojstvima i inovacijama u proizvodu.
Uspješni prodavači mogu napredovati na rukovodeće položaje, npr. na mjesto poslovođe ili šefa prodaje i nabavke.

Školovanje za trgovca – prodavača traje 3 godine.