Adolfa Goldbergera 10
032/460 388
032/460 387
srednjamjesovita@gmail.com
23.09.2020.admin

Konkurs - obrazovanje odraslih 2020/21

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ZENICA

KONKURS
za upis polaznika programa obrazovanja odraslih u školskoj 2020/2021. godini

JU Mješovita srednja škola Zenica raspisuje konkurs za upis polaznika u školskoj 2020/2021. godini za:

Trogodišnji programi za sticanje srednje stručne spreme i programi prekvalifikacije za stručno zvanje:

 • Kuhar           20 polaznika

Četverogodišnji programi za sticanje srednje stručne spreme i programi prekvalifikacije za zanimanja:

 • Prehrambeni tehničar 20 polaznika
 • Poljoprivredni tehničar 20 polaznika
 • Poslovno-pravni tehničar 20 polaznika

U programe srednjoškolskog obrazovanja polaznika programa obrazovanja odraslih može se upisati lice starije od 18 godina, koje ima psihofizičke uslove za savladavanje obrazovnog programa, završenu najmanje osnovnu školu za programe za sticanje srednje stučne spreme, odnosno prethodno završenu srednju stručnu spremu za programe prekvalifikacije, a da pri tome nema status redovnog učenika ili studenta.

Programi obrazovanja polaznika programa obrazovanja odraslih izvode se: konsultativno-instruktivnom nastavom, nastavom na daljinu, te na drugi primjeren način.

Po završetku trogodišnjeg programa za sticanje srednje stručne spreme i programa prekvalifikacije za stručna zvanja, stiče se diploma o završenoj srednjoj školi za stručno zvanje:

 • Kuhar

Po završetku četverogodišnjeg programa za sticanje srednje stručne spreme i programa prekvalifikacije za stručna zanimanja, stiče se diploma o završenoj srednjoj školi za zanimanje:

 • Prehrambeni tehničar
 • Poljoprivredni tehničar
 • Poslovno-pravni tehničar

Polaznici obrazovanja odraslih snose troškove školovanja u skladu sa važećim cjenovnikom.

Polaznici programa obrazovanja odraslih prilikom upisa trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za upis (preuzima se u školi)
 • Izvod iz Matične knjige rođenih
 • CIPS - potvrda o prebivalištu
 • Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (original ili ovjerena kopija) - za polaznike koji nemaju završenu srednju školu
 • Svjedodžbe o završenim razredima (original ili ovjerene kopije) - za polaznike koji žele vršiti prekvalifikaciju

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Kompletirana dokumentacija se predaje radnim danom od 11:00 do 13:00 sati u prostorijama škole - kod pomoćnika direktora škole, na adresi dr. Adolfa Goldbergera 10, Zenica.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 032/460-385; faxa: 032/460-387, putem e-maila: srednjamjesovita@gmail.com ili lično u prostorijama škole na adresi dr. Adolfa Goldbergera br. 10, Zenica.

Brzi kontakt
Adolfa Goldbergera 10
032/460 388
032/460 387
msszenica.edu.ba
Copyrights © 2024. JU Mješovita srednja škola Zenica